Полезно

За да изглеждат дрехите ни по-дълго така, както сме ги харесали в магазина, трябва да познаваме и спазваме обозначенията и знаците по тях. Ето някои от най-често използваните символи за пране, сушене, гладене, избелване и химическо почистване:

ПРАНЕ

Може да се пере

Внимателно пране. Точно да се спазва температурата на водата без силна механична обработка на бавна центрофуга

Деликатно пране с голямо количество вода, минимална механична обработка

Прането е забранено

Да се пере в хладка вода (до 30º C)

Да се пере в топла вода (до 40º C)

Да се пере в гореща вода (50º C и нагоре)

Само ръчно пране

Не изтисквайте

СУШЕНЕ

Може да се суши

Не трябва да се суши

Може да се ползва центрофуга

Не може да се ползва центрофуга

Да се суши при ниска температура

Да се суши при средна температура

Да се суши при висока температура

Внимателно сушене

Деликатно сушене

Вертикално сушене

Сушене без центрофуга, само с окачване

Сушене в хоризонтално положение

Сушене в сянка

ИЗБЕЛВАНЕ И ХИМИЧЕСКО ПОЧИСТВАНЕ

Сухо чистене

Забранено е химическото чистене

Химическото чистене с какъвто и да е препарат

Чистене с използване на въглерод, хлорен етилен, монофлотрихлорметан

Като предното, но внимателно почистване

Почистване с използване на въглерод и тритрифлотрихлорметан

Като предното, но внимателно почистване

Може да се избелва

Забранено е избелването

Да не се избелва с хлор

Да не се избелва с хлор

ГЛАДЕНЕ

Може да се глади

Не може да се глади

Да се глади при висока температура (до 200º C)

Да се глади при средна температура (до 150º C)

Да се глади при ниска температура (до 100º C)

Да се глади без пара